Gemeente Vlissingen

Revitalisering gemeentelijk accommodatiebeleid

De gemeente Vlissingen beschikt in haar vastgoedportefeuille over een groot aantal maatschappelijke accommodaties. De gemeente heeft het omvormen/revitaliseren van haar accommodatiebestand ingezet teneinde een structurele taakstelling te realiseren. 
In het geactualiseerde streefbeeld ‘revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand’ zijn 37 accommodaties (sport, cultuur, welzijn) en overige vastgoedobjecten opgenomen die hetzij worden gehandhaafd, nieuw worden gerealiseerd of worden afgestoten (sloop of verkoop). Alvorens het streefbeeld in uitvoering te brengen heeft de gemeente Vlissingen Drijver en Partners gevraagd om middels een financiële analyse te onderzoeken of met de voorgenomen revitalisering de beoogde taakstelling kan worden gerealiseerd.