Sint-Anthonis

Revitalisering MFA Oelbroeck, participatie werkgroep Beheer en Exploitatie

In de gemeente Sint Anthonis is MFA Oelbroeck gevestigd, een multifunctionele accommodatie die bestaat uit o.a. een sporthal, een kindcentrum (kinderopvang en basisschool) en een gemeenschapshuis.
In 2018 is een initiatief gestart om het MFA Oelbroeck te revitaliseren. Dit initiatief is in afgeslankte vorm door de gemeente Sint Anthonis is overgenomen. De bouwvoorbereidingsfase van het project Revitalisering MFA Oelbroeck is inmiddels gestart met als doel februari 2021 te starten met de herinrichting van de accommodatie. 
Het vraagstuk Beheer en Exploitatie is onderdeel van de bouwvoorbereidingsfase. Voor de ontwikkeling van de meest wenselijke beheer- en exploitatieopzet heeft Drijver en Partners geparticipeerd in de werkgroep Beheer en Exploitatie om in samenspraak met de werkgroep en de gebruikers de volgende onderwerpen nader uit te werken:

  • de demarcatie beheertaken tussen de toekomstige beherende instelling, de vaste gebruikers en de gemeente.
  • beleidsmatige uitgangspunten en randvoorwaarden waarbinnen de beherende instelling moet exploiteren.
  • beheer- en exploitatieopzet (personele bezetting, inzet van vrijwilligers).
  • opstellen exploitatiebegroting.

Aanvullend op de opdracht heeft Drijver en Partners de opgestelde overeenkomsten beoordeeld.

Plaats
Sint-Anthonis

Vakgebieden

Diensten