Gemeente Oosterhout

Samenwerking culturele organisaties verkennen en vormgeven

De gemeente Oosterhout hecht sterk aan een goede relatie tussen de culturele instellingen. Om van het Productiehuis voor Amateurkunst (PH2) een succes te maken dient in nauwe samenwerking met betrokken partijen niet alleen te worden onderzocht hoe het gebouw van PH2 aangepast kan worden aan de beoogde functie maar bovenal hoe de organisatiekracht kan worden vergroot. Om ook in de toekomst een financieel gezonde organisatie voor Oosterhout te behouden, met een goed en gevarieerd cultureel aanbod, heeft de gemeente aan Drijver en partners de opdracht uitgezet om de samenwerking tussen PH2 en h19 Centrum voor de Kunsten te verkennen en verder vorm en inhoud te geven.

Plaats
Gemeente Oosterhout

Vakgebieden

Diensten