Gemeente Zwijndrecht

Scenario’s toekomstbestendige kinderboerderij

De kinderboerderij de Kiboe-hoeve in Zwijndrecht is een geliefde voorziening voor jong en oud. Het is een voorziening die jaarlijks door zo'n 52.000 bezoekers bezocht wordt en een belangrijke locatie voor natuur- en duurzaamheidseducatie in Zwijndrecht. 
Gemeente Zwijndrecht, de eigenaar van de kinderboerderij, is voornemens te investeren in de bestaande verouderde accommodatie die niet meer aan de huidige standaarden en duurzaamheidsambities voldoet. 
Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen is Drijver en Partners gevraagd de toekomst van de kinderboerderij nader te onderzoeken en mogelijke scenario’s uit te werken. 

Het onderzoek bestond uit:

  • een verkenning van de beleidskaders;
  • een inventarisatie van het productaanbod, voorzieningen, bezoek en exploitatiebeheer en de exploitatie;
  • het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen;
  • een bouwkundige schouw;
  • inventarisatie van wensen .en verwachtingen van bewoners en stakeholders

Op basis van de uitkomsten zijn een 3-tal scenario’s nader verkend, uitgewerkt en doorgerekend en vastgelegd in een rapportage. 
Met de rapportage, conclusies en aanbevelingen ontstond een helder inzicht in de scenario’s, in de effecten en consequenties die de varianten met zich meebrengen. Op basis hiervan kan door het college en de gemeenteraad een gefundeerde keuze gemaakt worden.

Plaats
Gemeente Zwijndrecht

Vakgebieden

Diensten