Gemeente Kerkrade

Selectie en Aanbesteding exploitatie nieuw zwembad / sporthalcomplex

De gemeente Kerkrade beschikt over verschillende sportaccommodaties. Er zijn plannen om op het Atriumterrein, dat vlakbij het centrum ligt, een nieuw zwembad met sporthal te realiseren.

Het project
is een IBA-project* De gemeente wil de realisatie middels een bouwteam vormgeven en kiest niet voor een DB(M)O aanbesteding. De gemeente wil de nieuwe exploitant toch in het voortraject van de realisatie van het project kunnen betrekken zodat zij hun visie en expertise al bij de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp kunnen inzetten.  

Drijver en Partners heeft in een eerste fase 3 geschikte kandidaten geselecteerd. Vervolgens is na een drietal dialoogrondes de aanbiedingsfase gestart waaruit de exploitatie aan één exploitant succesvol is gegund.

IBA staat voor ‘Internationale Bau Ausstellung’. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit in Duitsland ontstaan. IBA Parkstad zoekt naar innovatieve, toekomstgerichte projecten, die ook op langere termijn betekenis hebben voor de ontwikkeling van een stad of gebied. IBA Parkstad bouwt zelf niet, maar regelt processen.

Plaats
Gemeente Kerkrade

Vakgebieden

    Diensten