Gemeente Hilversum

Sportinvulling voor een nieuw Masterplan voor het Arenapark en nadere haalbaarheidsstudie multifunctionele indoor atletiekhal

Het Arenapark in Hilversum behoort tot de grootste kantorenlocatie van de regio Gooi en Vechtstreek, waaronder het Nike hoofdkantoor (Europa, Midden-Oosten, Afrika). Het Arenapark is ook de thuisbasis van de Gooische Atletiek Club en de tennisvereniging HLTC. Daarnaast is het MBO College Hilversum met onder andere de opleiding sport en bewegen op het Arenapark gevestigd. 

De gemeente Hilversum heeft de ambitie het Arenapark de komende jaren te ontwikkelen naar een kwalitatief hoogwaardig gebied waarin sport, ontspanning en werk elkaar versterken. Hiervoor heeft de gemeente een masterplan laten ontwikkelen door de combinatie van stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan, ingenieursadviesbureau Sweco en de adviesbureaus Goudappel Coffeng, Buiting Advies en Drijver en Partners. 

Binnen deze combinatie was Drijver en Partners verantwoordelijk voor het onderzoek naar sportbehoefte en sportvoorzieningen, meer specifiek:

  • Inpassen van die functies voor sport en bewegen, die het meest kansrijk zijn voor het Arenapark in termen van behoefte en exploitatie én het versterken van de identiteit van het Arenapark (succesvolle combi van leren, werken, sporten). 
  • Behoefte en mogelijkheden concretiseren voor een multifunctionele sporttrack
  • Ruimtelijke opties verkennen voor sportverbindingen vanuit Arenapark met het omliggend natuurgebied
  • Verkennen van de mogelijkheden voor een mountainbike- en fietscrossparcours 
  • Huidige situatie inventariseren voor de herbezinning op de locaties van HLTC Gooiland
  • Haalbaarheid van een indoorhal op Arenapark onderzoeken

Onlangs heeft het college van B en W in een persbericht laten weten groen licht te geven voor de uitvoering van het masterplan voor de herontwikkeling van het Arenapark.
Het gehele masterplan Arenapark is te vinden op www.hilversum.nl/arenapark.

Plaats
Gemeente Hilversum

Vakgebieden

Diensten