Gemeente Echt

Stichting Menswel Echt, Zwembad In de Bandert

Stichting Menswel Sport beheert en exploiteert sinds 2008 de gemeentelijke binnensportvoorzieningen in de gemeente Echt-Susteren. Deze voorzieningen bestaan uit een zwembad met sporthal, twee sporthallen, twee sportzalen en twee gymzalen. Stichting Menswel exploiteert de accommodaties risicodragend met als belangrijkste opgave het toegankelijk houden van de voorzieningen voor alle burgers. De stichting houdt zich daarnaast bezig met Sport en Bewegingsprojecten. Eind 2012 heeft Drijver en Partners een exploitatiedoorlichting uitgevoerd in het zwembad In de Bandert. In november 2014 heeft Drijver en Partners een verdiepingsanalyse gemaakt ten aanzien van de programmering en de personele inzet. Het resultaat van deze analyse is geïmplementeerd en heeft geresulteerd in een aangepaste horizontale programmering met bijpassen formatiebestek.

Binnen de overkoepelende organisatie van St. Menswel zijn er in 2015 organisatorisch zaken veranderd. De directeur heeft meer verantwoordelijkheid gekregen binnen de organisatie van St. Menswel. Om deze reden zou de coördinator Zwemzaken vanaf 1 juni 2015 de dagelijkse bedrijfsvoering op zich nemen. Dit is een nieuwe rol voor hem en hij is daarom in de maanden januari tot en met juni 2015 gecoacht door Drijver en Partners om in deze rol te groeien.

Rekening houdend met de genoemde ontwikkelingen en veranderingen, had de Stichting Menswel daarna behoefte aan professionele ondersteuning als schakel tussen de nieuwe manager en de directeur en voorzitter van St. Menswel.

Drijver en Partners heeft deze interim klus opgepakt met de opdracht; “Ontwikkel en implementeer resultaatgerichte acties met als doel een verbetering van de exploitatie 2015 met duidelijke SMART aanbevelingen voor de jaren daarna en verzorg op basis van interim-management ondersteuning / deels vervanging van het huidige management”.

Plaats
Gemeente Echt

Vakgebieden

Diensten