Belgiƫ, Herentals

Studie veiligheid- en duurzaamheids- werkzaamheden zwembaden Netepark

Het Stadsbestuur van Herentals heeft Drijver en Partners gevraagd onderzoek te doen naar de onderhoudsstatus van de zwembaden in Recreatieterrein “Netepark” te Herentals. Het betreft een ruim terrein met een grote speeltuin, een grote hoeveelheid speelvoorzieningen, een tweetal buitenbaden en een overdekte zwemaccommodatie. Het geheel is in exploitatie gegaan in 2002.

Begin februari 2017 heeft Drijver en Partners de concept rapportage ‘adviesrapportage renovatie zwembad Netepark’ opgeleverd. Zowel op bouwkundig- als op installatietechnisch gebied verkeert het zwembad in redelijke staat. Er zijn weliswaar veel verbeteringen noodzakelijk, maar dat komt voort uit verkeerde keuzes bij de bouw (bijvoorbeeld de plafondplaten) of het ontbreken van regulier gestructureerd onderhoud. In feite betreffen deze aanbevelingen een geclusterde hoeveelheid onderhoudswerkzaamheden.

De gemeente Herentals heeft Drijver en Partners gevraagd de uitvoering van de renovatie en de aanbesteding van de werken te begeleiden. Deze opdracht geschied in twee fases. Fase 1 betreft de noodzakelijke werkzaamheden in 2017 is reeds afgerond. De grootschalige renovatie van 2019/2020 moet nog uitgevoerd worden.

Plaats
Belgiƫ, Herentals

Vakgebieden

Diensten