Gemeente Helmond - zorginstelling ORO

Nieuwbouw therapiebad zorginstelling

ORO is een zorginstelling die zorg biedt aan en ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Zij versterken iedere dag bijna 1800 mensen op het gebied van wonen en slapen, eten en drinken, werk en dagbesteding, bewegen, leren en vrije tijd. Het huidige therapiebad wordt gebruikt door zowel de (eigen) cliënten als externe gebruikers (verhuur). De zorginstelling staat aan de vooravond van de bouw van een geheel nieuw gezondheidscentrum. Daarbij is de vraag gerezen of een therapiebad in de nieuwbouw wel zou moeten terugkomen, en zo ja, in welke vorm.

Door de nieuwbouw van het gezondheidscentrum zal de huidige zwemfaciliteit van ORO komen te vervallen. De plannen voor de nieuwbouw zijn in volle gang. Drijver en Partners heeft de exploitatie van het huidige zwembad onder de loep genomen en advies gegeven over de mogelijkheden van een therapiebad in de nieuwbouw. Meerdere scenario’s zijn uitgewerkt en verwoord in een adviesrapportage. Naar verwachting wordt het advies overgenomen en zal de nieuwe voorziening in 2019 gerealiseerd worden.

Plaats
Gemeente Helmond - zorginstelling ORO

Vakgebieden

Diensten