Gemeente Coevorden

Tijdelijke exploitatie sportcomplex

In vervolg op een onderzoek van Drijver en Partners naar de exploitatie van een sportcomplex en het besluit van de gemeente om de samenwerking met de exploitant te beëindigen, heeft de gemeente besloten om de exploitatie op tijdelijke basis door een stichting van Drijver en Partners te laten verzorgen. Op deze wijze heeft de gemeente de tijd om een besluit te nemen ten aanzien van de gewenste toekomst van het sportcomplex.

Inmiddels is door de nieuwe locatiemanager een reeks van verbeteringen doorgevoerd, onder andere op het gebied van hygiëne, interne en externe communicatie, planning en control, veiligheid, openstelling en management en organisatie.

Eén en ander is tevens in een bedrijfsplan uitgewerkt. Daarnaast is een installatietechnisch plan van aanpak opgesteld, met name vanwege achterstallig onderhoud en legionellaproblematiek.

Plaats
Gemeente Coevorden

Vakgebieden

Diensten