Gemeente Oosterhout

Toekomst Kunst- en Cultuureducatie in Oosterhout

H19 Centrum voor de Kunsten is de centrale organisatie voor kunst en cultuureducatie in Oosterhout. Het werkgebied van H19 kan worden onderverdeeld in drie hoofdtaken:

  • Buitenschoolse kunsteducatie;
  • Binnenschoolse cultuureducatie; het verzorgen van kunsteducatie aan het (basis)onderwijs;
  • Cultuurparticipatieprojecten; het organiseren en uitvoeren van culturele projecten met andere (culturele) organisaties.

De gemeente Oosterhout ziet een belangrijke taak in het ondersteunen van cultuurcoaches en komt daarom jaarlijks met h19 een subsidiecontract overeen. Hierin zijn de beleidsdoelstellingen voor de kunsteducatie geformuleerd alsmede de randvoorwaarden en richtlijnen met betrekking tot subsidiering vastgelegd. 

De huidige overeenkomst loopt af. Dit betekent dat met h19 nieuwe meerjaren afspraken moeten worden gemaakt. Dit vraagt, in combinatie met de toekomstige ontwikkeling van een Cultuurplaats op het Galvanitasterrein en de gemeentelijke visie, om een heroriëntatie op de wijze waarop de functie van cultuureducatie en –participatie vorm dient te worden gegeven.

Voor deze heroriëntatie heeft Drijver en Partners in opdracht van de gemeente Oosterhout een businesscase opgesteld waarin de volgende aspecten zijn uitgewerkt. 

  • de huidige situatie: aanbod van diensten en producten door h19 en de opbouw van de financiële exploitatie; 
  • vraag en aanbod van kunst en cultuureducatie, op basis van interviews met lokale partijen;
  • landelijke en regionale trends en ontwikkelingen op gebied van kunst en cultuureducatie;
  • huisvestingsperspectief van h19;
  • toekomstscenario’s die inzicht geven in de kernvraag tot op welk niveau buitenschoolse muzieklessen en kunsteducatie door de gemeente dient te worden gefaciliteerd.

In het advies is aanbevolen om de reeds ingezette koers van h19 door te ontwikkelen en daarbij rekening te houden met aandachtspunten op het gebied van aanbod en diensten, samenwerking met het onderwijs, de organisatie, marktgerichtheid en huisvesting.

Plaats
Gemeente Oosterhout

Vakgebieden

Diensten