Gemeente Woerden

Toekomst zwembaden gemeente Woerden

De gemeente Woerden beschikt over twee zwembaden, het Batensteinbad in Woerden en H2O in Harmelen. 
Het College heeft verzocht de huidige exploitaties en hun omgeving op hoofdlijnen te analyseren en om vervolgens te komen tot een aantal scenario’s voor de toekomst van de zwembaden in Woerden. 

 

Drijver en Partners is gevraagd deze analyse en scenario’s vorm te geven en te komen tot een richtinggevend advies voor de toekomst van zwembaden in Woerden. Hierbij gelden de huidige exploitatiegegevens en een aantal eerdere onderzoeksrapporten als basis. De scenario’s die verkend moeten worden zijn: 
1.    Voortzetting huidige situatie (behoud beide accommodaties); 
2.    Sluiting / sloop één van de twee zwembaden: a.    Het Batensteinbad; b.    H2O; 
3.    Sluiting / sloop beide zwembaden en realisatie nieuwbouw. 

De scenario’s en bijbehorende onderbouwing/afwegingen, zullen worden gebruikt bij de besluitvorming voor de toekomst van de zwembaden.

Voor deze opdracht heeft Drijver en Partners:

  • de huidige exploitatie van de beide zwembaden geanalyseerd en op hoofdlijnen beoordeeld;
  • de belangrijkste landelijke en lokale trends en ontwikkelingen in kaart gebracht die van invloed kunnen zijn op de toekomst van zwembaden in Woerden; 
  • de te verkennen scenario’s uitgewerkt;
  • de overwegingen en een richtinggevende advies beschreven.
     

Plaats
Gemeente Woerden

Vakgebieden

Diensten