Gemeente Laarbeek

Toekomstmodellen ‘zwemmen’ in de gemeente Laarbeek

Binnen de gemeente Laarbeek bevindt zich in de kern Beek en Donk een zwembad in eigendom van lokale ondernemers en beheerd en geëxploiteerd door een familiebedrijf. Het zwembad nadert haar technische levensduur. Dit in combinatie met de gestegen energiekosten maakt dat het zwembad mogelijk moet sluiten waardoor er geen zwemvoorziening beschikbaar is voor de inwoners van Laarbeek. De eigenaren en de exploitant overwegen om een nieuw zwembad te realiseren. Om het zwembad rendabel te exploiteren, doen ze een beroep op een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente.

Om te komen tot een perspectief voor het zwembad in Laarbeek heeft de gemeente Drijver en Partners gevraagd verschillende scenario’s te verkennen en de (financiële) gevolgen in kaart te brengen. 
Voor deze opdracht heeft Drijver en Partners vier scenario’s op hoofdlijnen uitgewerkt, inclusief de financiële effecten, maatschappelijke effecten en risico’s per scenario. Daarnaast is de gemeentelijke concept zwemvisie beoordeeld en daar waar nodig aangescherpt.
Het resultaat is een rapportage dat de gemeente een goede basis biedt om een zorgvuldige afweging te maken over de toekomst van zwemmen in Laarbeek. 

Plaats
Gemeente Laarbeek

Vakgebieden

Diensten