Gemeente Sliedrecht

Toekomstontwikkeling Nationaal Baggermuseum Sliedrecht

Het Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht beraadt zich op haar toekomst en oriënteert zich op verhuizing naar een andere locatie. Gezien de belangrijke culturele historische waarde van de baggerindustrie en het Nationaal Baggermuseum voor Sliedrecht heeft de gemeente een exploitatie- en haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar het behoud en de toekomstontwikkeling van het Nationaal Baggermuseum binnen de gemeente Sliedrecht. Dit onderzoek heeft Drijver en Partners in samenwerking met bnn uitgevoerd. In de rapportage van het onderzoek zijn de doorontwikkelingsmogelijkheden geschetst en aan de hand van de locatiescenario’s vertaald naar indicatieve investeringskosten en -exploitatieramingen. Vanuit het onderzoek en verkenningen is geadviseerd om de scenario’s op de huidige locatie als voorkeursvarianten te benoemen.

Drijver en Partners heeft daarnaast geadviseerd een vervolgtraject te starten om tot een door de gemeente en het museum gezamenlijk gedragen voorkeursvariant te komen en deze door middel van een businesscase nader te laten uit werken.

Plaats
Gemeente Sliedrecht

Vakgebieden

Diensten