Gemeente Zundert

Toekomstperspectief binnensport accommodaties

Gemeente Zundert zet zich in voor toekomstbestendige sportaccommodaties. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een visie op het sportaccommodatiebeleid. Dit heeft geresulteerd in een rapportage waarin trends en ontwikkeling sport en bewegen; een afwegingskader investeringen sportvoorzieningen en scenario’s toekomstbestendige sportaccommodaties zijn opgenomen.
Naar aanleiding van deze rapportage is Drijver en Partners gevraagd advies te geven over de toekomst van de binnensportaccommodaties binnen de gemeente Zundert.

Het onderzoek bestond uit een inventarisatie en analyse van de behoefte aan binnensportaccommodaties (sporthallen en gymzalen) op basis van vraag en aanbod, het huidig gebruik van de voorzieningen, de wensen en eisen van (potentiële) gebruikers en de betaalbaarheid voor gebruikers en gemeente. Het richtte zich op 7 binnensportaccommodaties en er waren 19 sportverenigingen, 8 scholen en een aantal maatschappelijke partners bij betrokken. 
Het gaf antwoord op de vragen:

  • Welke binnensportcapaciteit heeft de gemeente Zundert nodig, nu en over 10 jaar?
  • Met welke binnensportaccommodaties realiseert de gemeente Zundert deze benodigde binnensportcapaciteit?
  • Wat is de integrale kostprijs van de binnensportaccommodaties?
  • Wat wordt het tarievenbeleid van de binnensportaccommodaties?
     

Plaats
Gemeente Zundert

Vakgebieden

Diensten