Kamerik (Gemeente Woerden)

Toekomstscenario's multifunctionele accommodatie De Schulenburch in Kamerik

Voor het beoordelen van mogelijke investeringen in MFA Schuilenburg wil de gemeente Woerden inzicht verkrijgen in de toekomst van deze multifunctionele accommodatie. Ter verkenning heeft de gemeente Drijver en Partners gevraagd drie scenario’s uit te werken waarbij gekeken word naar de toekomst van het dorpshuisgedeelte vanuit de behoefte van de inwoners van Kamerik.
Geluidsoverlast is de directe aanleiding om na te denken over de toekomst van De Schulenburch, maar deze verkenning vindt ook plaats in het licht van de gemeentelijke Maatschappelijke Agenda en de positie van dorpshuizen/wijkcentra als ‘Huis van…’.

Voor de verkenning van de scenario’s zijn per scenario de volgende aspecten uitgewerkt:
-    de behoefte van inwoners en organisaties in Kamerik aan een dorpshuis/ wijkcentrum
-    de ambities in de visie Maatschappelijke Agenda
-    de organisatievormen en eigendomssituatie
-    alternatieve locaties voor de activiteiten
-    het verdienmodel
-    dekkingsplan met inclusief fondsen en subsidies
-    overzicht van de verschillende locaties in Kamerik en gebruikers

Plaats
Kamerik (Gemeente Woerden)

Vakgebieden

Diensten