Gemeente Zaltbommel

Toekomstscenario’s sociaal cultureel centrum De Poorterij

De gemeente Zaltbommel beschikt met SCC De Poorterij over een veelzijdige accommodatie. Het sociaal cultureel centrum heeft onder meer een theater met ruime foyer, diverse multifunctionele ruimtes en een brasserie. De Poorterij heeft twee kernfuncties: de theaterfunctie en een buurthuisfunctie. 

De Poorterij heeft een roerige periode achter de rug waarin de exploitant failliet is gegaan en de gemeente financieel is bijgesprongen om de accommodatie voor sluiting te behoeden.

Onder invloed van deze ontwikkelingen heeft de gemeenteraad besloten om een nieuwe organisatiestructuur en toekomstbestendigheid van De Poorterij te onderzoeken en te evalueren. Huisvesting is in het onderzoek meegenomen aangezien het gebouw gedateerd is en te groot voor haar huidige functies. 

Alvorens definitieve keuzes te maken over de toekomst van het sociaal cultureel centrum en de locatie heeft de gemeente behoefte aan een nadere uitwerking om tot een toekomstbestendige exploitatieopzet en een passend beheermodel te komen. Drijver en Partners heeft deze nadere uitwerking verzorgd aan de hand van drie scenario’s:

  1. Theater en buurthuisfunctie
  2. Buurthuisplusfunctie
  3. Buurthuisfunctie

Allereerst zijn de huidige situatie, wensen en verwachtingen geïnventariseerd en de kaders van een passend beheermodel uitgewerkt. Daarna zijn middels een businesscase de drie scenario’s belicht. Om per scenario het financieel‐economisch perspectief tegen het maatschappelijk perspectief af te kunnen zetten, zijn de volgende aspecten meegenomen:

  • het maatschappelijk rendement in termen van bezoek, bereik, activiteiten en de wijze waarop maximale invulling kan worden gegeven aan de behoefte van gebruikers;
  • de investerings‐ en exploitatiebegrotingen.

De gemeente neemt de resultaten van de nadere uitwerking mee in haar Programma van Eisen.

Plaats
Gemeente Zaltbommel

Vakgebieden

Diensten