Gemeente Borne

Toekomstvarianten en beheervormen zwembad

Het contract met de exploitant van het zwembad in Borne loopt over enige tijd af. Dit is voor de gemeente een goed moment om een aantal vragen met betrekking tot de toekomst van het zwembad te beantwoorden:

  1. hoe ziet het zwembad er in de toekomst uit?
  2. hoe wordt de exploitatie van het zwembad in de toekomst georganiseerd?


Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden is eerst de huidige situatie in kaart gebracht. Hierbij is ingegaan op het aanbod, het bezoek, de bezetting, de financiële exploitatie en de gemeentelijke lasten. Daarna is op basis van het huidige bezoek en een analyse van demografische en andere trends en ontwikkelingen de toekomstige zwembehoefte geraamd.

Vervolgens zijn enkele toekomstscenario’s uitgewerkt:

  • instandhouding: de kosten van instandhouding zijn bepaald en vervolgens is een exploitatieraming opgesteld;
  • beperkte uitbreiding: na een beschrijving van de wijzigingen zijn de bijbehorende investeringskosten geraamd. Tevens is het toekomstige bezoek bepaald en een exploitatieraming opgesteld;
  • grote uitbreiding: dit scenario is op dezelfde wijze uitgewerkt als het vorige scenario;
  • sluiting: voor dit scenario zijn de structurele en eenmalige gevolgen voor de gemeentelijke lasten geraamd. Daarnaast zijn de maatschappelijke effecten bepaald. Daarbij is ingegaan op de alternatieven in de omgeving, de vraaguitval en de maatschappelijke belangen die hierbij een rol spelen.
     

Op basis van een vergelijking van de scenario’s is een afweging gemaakt en een voorkeursscenario benoemd.

De tweede vraag heeft betrekking op de beheervorm en de partij die de exploitatie in de toekomst ter hand neemt. Om daarin een keuze te kunnen maken is eerst een notitie opgesteld, waarin de meest voorkomende beheervormen aan de hand van enkele kenmerken zijn beschreven en vergeleken. Op basis daarvan is vervolgens tijdens een workshop een lokale beoordeling van de beheervormen gemaakt. Dat heeft tot een duidelijke voorkeur geleid.

De resultaten zijn verwoord in een rapportage, waarin ook de conclusies, aanbevelingen en vervolgstappen zijn benoemd.

Plaats
Gemeente Borne

Vakgebieden

Diensten