Gemeente Ten Boer

Toekomstvisie openluchtzwembad

De gemeente Ten Boer beschikt over een openluchtzwembad, dat door de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) van de gemeente Groningen wordt geëxploiteerd. Om budgettaire redenen zoekt de gemeente Ten Boer naar mogelijkheden om per 2017 € 100.000,- op het bad te besparen, zonder dat de maatschappelijke functie ervan in gevaar komt. Daartoe heeft de gemeente behoefte aan de uitwerking van drie scenario’s:

  1. exploitatie door WSR (tegen lagere kosten);
  2. exploitatie door een zelfstandige stichting, al dan niet in samenhang met de naastgelegen sporthal;
  3. zoals in scenario 2, maar dan met ondersteuning van WSR.
     

Allereerst is een omgevingsanalyse uitgevoerd, waarbij is ingegaan op de aanwezigheid van concurrerende zwembaden in de omgeving, de demografische ontwikkeling en trends op het gebied van zwembaden. Daarna is de exploitatie geanalyseerd voor wat betreft het aanbod, het bezoek, de bezetting, de openstelling, de tarievenstructuur, de marketing en externe samenwerking, de personele inzet en de financiële exploitatie. Beide analyses mondden uit in een SWOT-analyse.

Op basis van de analyses is een aantal verbetermaatregelen opgesteld en daarvoor is ook het besparingspotentieel berekend. Vervolgens is per scenario bepaald, in hoeverre daarin dat potentieel ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Daarbij is ook op eventuele risico’s ingegaan. Tevens is de energievoorziening bekeken. Naast het zwembad ligt namelijk niet alleen een sporthal, maar ook een dorpshuis en een voetbalcomplex. De energievoorziening van deze accommodaties is momenteel volledig gescheiden. Vandaar dat voor elk scenario is onderzocht in hoeverre de energiekosten tot nul kunnen worden gereduceerd door een en ander te concentreren. Tot slot zijn op basis van een vergelijking van de scenario’s aanbevelingen gedaan.

Plaats
Gemeente Ten Boer

Vakgebieden

Diensten