Gemeente Delft

Toekomstvisie sportpark Tanthof-Zuid

Om tot gedragen toekomstbeeld te komen voor sportpark Tanthof-Zuid als poortfunctie van het naastgelegen bos heeft Drijver en Partners de betrokken partijen begeleid bij het opstellen van een toekomstbeeld (toetsingskader).

Kaders en randvoorwaarden optimale benutting van het sportpark

De gemeente Delft ziet als groeiende stad de druk op gebieden voor sport en ontspanning toenemen. In dat kader ziet zij potentieel in het benutten van het Abtswoudsebos in relatie tot het naastgelegen Sportpark Tanthof. 
In de huidige situatie is er weinig verbinding tussen het Sportpark Tanthof Zuid en het Abtwoudsebos. De betrokken partijen van zowel bos als sportpark zien potentie om dat te versterken en zo de relatie tussen stad en land te verbeteren. De sportverenigingen hebben aangegeven graag initiatieven te willen ontplooien die deze relatie verbeteren en zo een poortfunctie kunnen vervullen.

Om kaders en randvoorwaarden voor deze initiatieven te bieden is Drijver en Partners gevraagd om in samenwerking met alle betrokken partijen een toekomstbeeld voor het sportpark en een toetsingskader op te stellen waaraan mogelijk nieuwe initiatieven getoetst kunnen worden. 

Procesbegeleiding

Concreet bestond de opdracht uit het voorbereiden en begeleiden van vier sessies waarin de betrokken partijen hun input en visie hebben gegeven en het opstellen van het visiedocument.

Het resultaat van het proces is een gedragen document waarin de kernwaarden van sportpark Tanthof Zuid en Abtswoudsebos zijn vastgelegd. Het document verwoord:

  • de eigendomssituatie van het sportpark
  • de gezamenlijk bepaalde kernwaarden
  • de randvoorwaarden en kaders waaraan nieuwe initiatieven moeten voldoen
  • procesafspraken voor nieuwe initiatieven

Meer weten over onze dienstverlening en specifiek wat we kunnen betekenen op het gebied van project- en procesmanagement? Lees hier meer over onze werkwijze en expertise.

Plaats
Gemeente Delft

Vakgebieden

Diensten