Gemeente Gorinchem

Toekomstvisie subtropisch zwembad het Caribabad

In opdracht van de gemeente Gorinchem heeft Drijver en Partners in samenwerking met STRAMAN Management en Advies B.V . onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat en exploitatie van subtropische zwembad het Caribabad in Gorinchem, de verduurzamingsmogelijkheden en de toekomstscenario’s voor renovatie of nieuwbouw. 

De toekomstscenario’s zijn beoordeeld op haalbaarheid, levensduur, duurzaamheid, veiligheidsaspecten, investerings- en exploitatiekosten en mogelijkheden voor regionale samenwerking. 

De rapportage is in nauwe samenwerking met de gemeente, Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties en overige stakeholders tot stand gekomen en positief ontvangen door gemeenteraad van Gorinchem tijdens een Beraad en Advies commissievergadering.

Plaats
Gemeente Gorinchem

Vakgebieden

Diensten