Amsterdam

Uitwerken eigendom, beheer en exploitatie model Jaap Eden IJsbaan

De ijshal en de 400-meterbaan van de Jaap Eden IJsbaan zijn aan vervanging toe. Bij een eerder onderzoek door Drijver en Partners in opdracht van stichting IJscomplex Jaap Eden zijn een mogelijke nieuwe locatie en de mogelijke configuratie van een nieuw ijsbaancomplex geïdentificeerd. Bij de verdere uitwerking en afstemming over locatie en nieuwbouw diende zich de vraag aan: ‘Als er nieuwbouw wordt gepleegd wat is dan de best passende bestuurlijke inrichting?’ Deze vraag is door Drijver en Partners beantwoord door het verkennen van verschillende scenario’s, waarbij rekening is gehouden met een aantal aspecten, zoals

 

 

  • de rolverdeling tussen betrokken partijen
  • de borging van het in stand houden van het vastgoed
  • het best passende btw-regime
  • de financiering van nieuwbouw en regiehouder van het bouwproces
  • de eigenaar van grond
  • hoe het te bereiken maatschappelijk rendement wordt benoemd, gerealiseerd en geborgd
  • de (mogelijke) aanbestedingsplicht op exploitatie
  • de positie van de commerciële huurders
  • de (mogelijke) rol van maatschappelijke gebruikers

Op basis van het onderzoek heeft Drijver en Partners advies uitgebracht over de best passende bestuurlijke inrichting en de daarbij behorende voor- en nadelen en consequenties voor betrokken partijen.

Plaats
Amsterdam

Vakgebieden

Diensten