Gemeente Beuningen

Uitwerken toekomstscenario's Zwemmen in Beuningen

Zwembad De Plons in de gemeente Beuningen is een traditioneel zwembad en is geschikt voor zowel doelgroep- als instructie zwemmen. Het zwembad is gedateerd en de gemeente staat bij behoud van een zwemvoorziening voor de keuze om het zwembad te renoveren of om een nieuw zwembad te bouwen. 

Om de gemeenteraad in staat te stellen een koers te bepalen ten aanzien van de diverse scenario’s heeft Drijver en Partners in nauwe samenspraak met de sportraad van Beuningen een aantal onderzoeksvragen uitgewerkt:

  1. Een analyse van de huidige situatie binnen de gemeente: het zwemaanbod, de zwemvoorzieningen, het gebruik en de exploitatie- baten en lasten, het perspectief bij ongewijzigd beleid en de consequenties bij het sluiten van het zwembad.
  2. Een raming van de toekomstige zwembehoefte, het benodigde zwemwater en het type zwemwater en daarnaast de behoefte voor schoolzwemmen.
  3. Een financiële vertaling, c.q. een globale investerings- en exploitatieraming voor 4 scenario’s: instandhouding huidige accommodatie, renovatie bestaande zwembad, nieuwbouw van een zwembad op een andere locatie, en sluiting zwembad zonder een nieuwe accommodatie te realiseren.

De uitwerking van de onderzoeksvragen zijn opgenomen in een adviesrapport. Op basis van dit rapport is de sportraad door de gemeente gevraagd hun visie te geven op zwemmen in Beuningen.
 

Plaats
Gemeente Beuningen

Vakgebieden

Diensten