Gemeente Oss

Variantenstudie binnensport Ravenstein

Voor de gemeente Oss heeft Drijver en Partners toekomstscenario’s voor de binnensportaccommodaties in Ravenstein geschetst en uitgewerkt. 

In de kern Ravenstein loopt Sporthal De Hoge Graaf tegen haar economische afschrijvingstermijn aan. De locatie van de huidige sporthal is een mogelijke toekomstige locatie voor woningbouw. De capaciteit van de sporthal wordt niet geheel benut en er is sprake van onderbezetting.

Voor dit onderzoek hebben we 2 varianten beschreven en beoordeeld:

  1. Renovatie huidige sporthal met behoud van functionaliteit
  2. Sloop huidige sporthal en realisatie van o.b.v. analyse geadviseerde binnensportaccommodatie op andere locatie.

Voor het bepalen van de behoefte en capaciteit vormde naast de theorie ook het participatieproces een belangrijk onderdeel van de analyse. Hiervoor is een enquête onder gebruikers van de sportvoorziening uitgezet en is gesproken met de Sportraad en de Dorpsraad van Ravenstein.
Vervolgens zijn per variant de investering en de exploitatiekosten geraamd. Tot slot is voor de verschillende scenario`s een SWOT-analyses uitgevoerd.

Op basis van de huidige trends en ontwikkelingen, de eerste beoordeling van de scenario`s aan de hand van maatschappelijk en financieel rendement en de SWOT-analyse hebben we een voorkeursscenario benoemd en advies uitgebracht. De resultaten uit het onderzoek worden door de gemeente meegenomen in de toekomstige besluitvorming.
 

Plaats
Gemeente Oss

Vakgebieden

Diensten