Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Verander- en interim-management zwembad De Duikelaar

Naar aanleiding van signalen over een mogelijk verstoorde werkrelatie binnen het team van zwembad de Duikelaar heeft Drijver en Partners  op verzoek van de gemeente Hardinxveld-Giessendam een verandertraject ingezet om te komen tot een nieuwe organisatiestructuur en een beter werkklimaat.
De focus van het traject lag op begeleiden in het verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsvoering en met name op:

  • werkafspraken en procedures
  • interne communicatie en werkoverleg
  • personele inzet (formatiebestek)
  • arbeidsrechtelijke aspecten 

Naast de inzet van de verandermanager is eveneens een start gemaakt met de implementatie van het Keurmerk Veilig & Schoon. Het keurmerk bevestigt dat het zwembad aan alle wet- en regelgeving voldoet en is ook een goed systeem om de bedrijfsvoering op orde te brengen, op orde te houden en te monitoren. 
Doordat de implementatie van het Keurmerk gelijktijdig met het verandermanagement is doorlopen ontstond er een gezamenlijk doel waar door het team naar toe is gewerkt. Naar verwachting zal zwembad de Duikelaar in mei 2023 het Keurmerk certificaat in ontvangst nemen.

Lopende het verandertraject heeft Drijver en Partners ook invulling gegeven aan interim-bedrijfsleiding voor het zwembad en twee sporthallen.

Het resultaat van deze opdracht is een prima draaiende (zwembad-) exploitatie, de succesvolle werving van een nieuwe zwembadmanager en een gemotiveerd hecht team. 
Onderschreven door de ambtelijk opdrachtgever die bij de afronding van het project met mooie en waarderende woorden de winst bevestigde die onder leiding van Drijver en Partners is behaald!

Plaats
Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Vakgebieden

Diensten