Zeist

Verkenning brede branche-vertegenwoordiging makers sportaccommodaties

In opdracht van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Drijver en Partners, in de rol  van onafhankelijk kwartiermaker, de mogelijkheden verkent om tot een organisatie te komen die de brede achterban van makers van sportaccommodaties vertegenwoordigd. 

 

De verkenning bestond uit:

  • het enquêteren van alle stakeholders in de sportbranche, om zo inzichten naar de haalbaarheid en wensen en verwachtingen op te halen;
  • het voeren van gesprekken met stakeholders; 
  • het analyseren van de uitkomsten;
  • het op basis van de analyse uitwerken van meerdere scenario’s;
  • het opstellen van een advies.

Het resultaat is tijdens een algemene vergadering gepresenteerd aan de leden van de BSNC. 
 

Plaats
Zeist

Vakgebieden

Diensten