Gemeente Katwijk

Verzelfstandiging muziekschool Katwijk

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft Drijver en Partners de verzelfstandiging van muziekschool Katwijk succesvol begeleid.

 

De Muziekschool Katwijk was een van de weinige muziekscholen in Nederland waarvan de medewerkers nog in dienst waren van de gemeente. Om maatschappelijk en cultureel ondernemerschap van de muziekschool beter tot zijn recht te laten komen is in 2021 een verzelfstandigingstraject gestart. De verzelfstandiging is tevens een voorwaarde om in de toekomst tot een cultuurbedrijf te komen waar naast de muziekschool ook de bibliotheek Katwijk en de Volksuniversiteit Kunst en Ontspanning worden ondergebracht.

 

Het verzelfstandigingstraject bestond uit drie fases:

  1. Opstellen van een gedetailleerd en door betrokkenen gedragen verzelfstandigingsplan.
  2. Voorbereiden besluitvorming door de gemeenteraad.
  3. Uitwerken en implementeren van de verzelfstandiging.

De concrete activiteiten waren onder andere:

  • partijen op één lijn krijgen, collectiviteit creëren;
  • taken en rollen duidelijk maken, onderscheiden en verdelen;
  • bewust communiceren; 
  • obstakel vrij maken;
  • management van risico’s;
  • besluitvorming realiseren.

Om adequate besluitvorming te realiseren staat Drijver en Partners in verzelfstandigingstrajecten voor het verkrijgen van een goede balans tussen draagvlak, draagkracht en inhoud. Ook in dit traject heeft het team van Drijver en Partners deze kenmerkende aanpak toegepast.

Plaats
Gemeente Katwijk

Vakgebieden

Diensten

Ervaring van de klant

Rozemarijn Timmer, directeur van de muziekschool:
De projectleider van Drijver en Partners was weliswaar extern maar de samenwerking was zo hecht en waardevol dat eerder sprake was van een collega. Altijd bereikbaar en alle expertises in huis.