Gemeente Venlo

Verzelfstandiging sportbedrijf

De gemeente Venlo ambieert een duidelijke koers voor de toekomstige positionering van het gemeentelijk pakket aan sporttaken. De uitvoering van deze taken wordt niet langer tot de kerntaken van de gemeente gerekend.

De gemeenteraad heeft in de begrotingsbehandeling aangegeven taken af te willen stoten die niet meer tot de kerntaak van de gemeente gerekend hoeven te worden. Het college stelt voor om het takenpakket van de afdeling Sportbedrijf op afstand te zetten. Dit betekent dat een extern Sportbedrijf de volgende dienstverlening gaat verzorgen:

  • exploitatie van sportaccommodaties (zowel binnen als buitensport). Hiermee wordt bedoeld verhuur van de accommodaties en dagelijks beheer en onderhoud van zowel binnen- als buitensport accommodaties;
  • sportontwikkeling (interventies en samenwerkingsverbanden om mensen mee te laten doen aan de samenleving en aan bewegen te krijgen en te houden);
  • frontoffice functie voor sportend Venlo.
     

Om tot een heldere financiële keuze te komen, is het noodzakelijk dat er een bedrijfsplan met een meerjarige financiële begroting geschreven wordt bij de voorgestelde verzelfstandiging. Deze begroting moet afgezet worden tegen de huidige budgetten van de afdeling Sportbedrijf. Uitgangspunt moet zijn dat gemeente Venlo niet duurder uit mag zijn bij verzelfstandiging. Verder moeten ook de gevolgen voor de budgetten bij andere afdelingen zoals Openbare Werken en de te verwachten frictiekosten in kaart worden gebracht. Ook is speciale aandacht gevraagd voor de decentralisatie-uitkering voor sportconsulenten en de buurtsportcoaches welke door gemeente Venlo ontvangen wordt.

De afdeling Sportbedrijf heeft Drijver en Partners gevraagd om bij de uitwerking van het bedrijfsplan te ondersteunen en een ervaren procesmanager in te zetten die in deze eerste fase invulling geeft aan de volgende ondersteuningsbehoefte:

  • de procesmanager geeft feedback aan de organisatie en is sparringpartner bij vraagstukken die zich aandienen bij de uitwerking van het bedrijfsplan. Dit vooral met de blik van buiten en vanuit het perspectief van een extern sportbedrijf;
  • de procesmanager leest mee met de opzet en inhoud van het bedrijfsplannen en adviseert over ontbrekende zaken of verkeerde inzichten;
  • hij toetst het eindproduct en schrijft daar een advies over als oplegnotitie bij het DT voorstel.

Plaats
Gemeente Venlo

Vakgebieden

Diensten