Gemeente Westland

Verzelfstandiging WestlandTheater De Naald

Theater De Naald is een theater met twee zalen in het centrum van Naaldwijk en heeft al sinds 1985 een vaste positie verworven in het aanbod van professionele theatervoorstellingen, bioscoopvoorstellingen en in het faciliteren van amateurgezelschappen in een lokaal cultureel podium. Met de grote zaal beschikt het theater over een capaciteit van 415 personen en biedt de kleine zaal ruimte voor 107 personen. Per jaar worden circa 125 professionele voorstellingen geprogrammeerd en 750 bioscoopvertoningen.

De exploitatie van het theater is in gemeentelijk beheer. De afdeling Samenleving is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van beleid en activiteiten op het gebied van welzijn en cultuur. WestlandTheater De Naald valt dan ook onder de verantwoording van deze afdeling.
Door het financieel economische klimaat en de kortingen op het gemeentefonds heeft ook in gemeente Westland een heroriëntatie plaats gevonden op de organisatie en uitvoering van haar kerntaken. In het kader van de bezuinigingstaakstellingen is Theater De Naald als een van de projecten aangemerkt om te onderzoeken of verzelfstandiging tot een structurele besparing kan leiden. Deze besparing zal deels bij de exploitatie gerealiseerd moeten worden en deels op de gemeentelijke overheadkosten.

Drijver en partners heeft in opdracht van gemeente Westland de verzelfstandiging voorbereid aan de hand van een verzelfstandigingsplan.  Na positieve besluitvorming door de gemeenteraad heeft Drijver en partners als extern projectleider de verzelfstandiging succesvol geïmplementeerd in nauwe samenwerking met het theater.

Plaats
Gemeente Westland

Vakgebieden

Diensten