Gemeente Oosterhout

Voorbereiding en implementatie verzelfstandiging theater

Onder leiding van een procesmanager van Drijver en partners zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de totstandkoming van het verzelfstandigingsplan Theater De Bussel succesvol afgerond. Op basis van dit plan heeft de gemeente het definitieve besluit genomen het theater te verzelfstandigen. Daarmee komt de verzelfstandiging van het theater in de derde en laatste fase van het traject: de implementatiefase.

Doelstelling is de verzelfstandiging medio 2015 te realiseren. Dat betekent voldoende doorlooptijd voor de oprichting én inrichting van de nieuwe werkorganisatie, maar een gedegen planning is daarbij wel van belang. Met de name de werving en selectie van het bestuur, de overgang van de medewerkers (waaronder de finale inrichting van het sociaal plan, het functiegebouw, de individuele pakketvergelijking inclusief pensioenen en overleg hierover met het GO en OR), zijn intensieve processen die de nodige tijdsinspanning zullen vergen.

Doelstelling is dat zoveel mogelijk operationele werkzaamheden door directie van het theater worden gedaan alsmede door medewerkers van de gemeente Oosterhout, bijvoorbeeld afdeling P&O en financiën. Voor de projectleider betekent dit een rol van regisseur en procesbewaker. Op niet alle taakonderdelen is de volledige kennis en expertise bij de gemeente aanwezig en/of is het niet wenselijk specifieke werkzaamheden door de eigen organisatie te laten uitvoeren. Voor deze onderdelen in het bijzonder maar het verzelfstandigingstraject in het algemeen heeft Drijver en partners daarin gefaciliteerd. Concreet betekent dit het participeren in de projectgroep verzelfstandiging De Bussel en het gevraagd en ongevraagd adviseren op alle onderdelen die de verzelfstandiging met zich mee brengt.

Plaats
Gemeente Oosterhout

Vakgebieden

Diensten