Kunst & cultuur

Theaters, Schouwburgen, Musea, Repetitie- en concertzalen, Muziekscholen, KCE-centra

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zingt, schildert, danst, speelt toneel, fotografeert, filmt of schrijft verhalen en gedichten. Culturele ontmoetingsplaatsen zoals theaters, schouwburgen, musea en repetitie- en concertzalen vervullen dan ook een brede maatschappelijke rol. Ze zorgen onder andere voor het stimuleren van creatief talent, maar leveren zeker ook een bijdrage aan het verbeteren van de sociale cohesie, kennis over het verleden en zetten tevens aan tot een stukje zelfreflectie van de bezoeker.

Drijver en Partners is gespecialiseerd in beheer- en exploitatievraagstukken van culturele ontmoetingsplaatsen. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren over het optimaliseren van het beheer, exploitatiekansen onderzoeken, haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren, maar ook samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld culturele centra in kaart brengen en implementeren.

Daarnaast zijn wij zeer ervaren in het tijdelijk beheren en exploiteren van bijvoorbeeld theaters en zetten wij met regelmaat één van onze interim managers in om processen te begeleiden of de rol van weggevallen bestuurders tijdelijk over te nemen.

Wenst u ondersteuning bij aanbestedingen, nieuwbouwprojecten of verzelfstandiging? Drijver en Partners kan u hierbij ‘ontzorgen’ door u te ondersteunen, adviseren en te begeleiden gedurende het gehele proces in de door u gewenste rol.