Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed staat voor gebouwen of terreinen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of (medische) zorg. Voorbeelden van maatschappelijk vastgoed zijn: scholen, culturele centra, theaters, opvangtehuizen, gezondheidscentra, buurthuizen, sportaccommodaties, kerken, bibliotheken en andere voorzieningen met een maatschappelijk karakter. 
Bij gemeenten en maatschappelijke organisaties is een toenemende belangstelling voor beter gebruik van dergelijke accommodaties, ingegeven door het streven gebouwen en terreinen beter te benutten en intensiever te gebruiken en door meer verwevenheid in de dienstverlening aan burgers. Dit leidt tot de wens binnen gemeenten en maatschappelijke organisaties een professionele benadering van maatschappelijk vastgoed.

Drijver en Partners beschikt over uitgebreide inhoudelijke kennis van alle stappen die nodig zijn voor het professionaliseren van maatschappelijk vastgoed. Denk daarbij aan onderdelen als:

  • adviseren over- en formuleren van (visie op) accommodatie- en vastgoedbeleid
  • het in kaart brengen van het maatschappelijk vastgoed: gebouwen, activiteiten, toekomstbestendigheid, doelmatigheid, samenwerkingsverbanden
  • advies over beheer- en exploitatievormen
  • analyseren van de organisatie (betrokkenen maatschappelijk vastgoed) binnen een gemeente en adviseren hoe tot transparante taken en verantwoordelijkheden en eenduidige werkprocessen en -afspraken te komen