Sport & recreatie

Zwembaden, Binnensport, Buitensport

Als sporter of vrijwilliger, prestatiegericht of voor de lol, competitief of recreatief. Voor miljoenen mensen in Nederland spelen sporten en bewegen in meer of mindere mate een belangrijke rol in het dagelijks leven. De accommodaties zoals sporthallen, zwembaden, buitensportvelden en sportparken spelen hierbij een belangrijke rol. Gemeenten besteden dan ook een groot deel van hun sportbudget aan onder andere het beheer en inrichting van deze accommodaties en willen de accommodaties zo efficiënt mogelijk, het liefst multifunctioneel, benutten. Ook bij renovatie, onderhoud en nieuwbouw wordt rekening gehouden met de veranderende vraag vanuit de markt.

Drijver en Partners kan u ondersteunen in alle vakgebieden in deze branche. Denk hierbij aan:

  • onderzoek en advies zoals haalbaarheidsonderzoeken van zwembaden, exploitatiekansen van accommodaties, vraag en aanbod analyse van de voorzieningen,
  • proces- en projectmanagement onder andere voor de ontwikkeling van brede scholen en multifunctionele accommodaties, het opzetten van een zwemschool of harmonisatietrajecten,
  • interim management en interim bestuur van onder meer zwembaden en sportcomplexen,
  • bouwprocesmanagement zoals begeleiding bij aanbestedingen en nieuwbouwprojecten,
  • begeleiding bij het behalen van het Keurmerk Veilig en Schoon,
  • tijdelijk beheren en exploiteren van accommodaties,
  • verzelfstandiging en privatisering, van het onderzoeken van de haalbaarheid en gevolgen, via het ontwikkelen van een gedragen aanpak, naar het vastleggen en implementeren daarvan.