Zorg & welzijn

In Nederland zijn er diverse soorten zorginstellingen, waaronder revalidatiecentra, verzorgingshuizen, woonzorgcentra en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Deze instellingen bieden hun cliënten vaak de mogelijkheid om te bewegen in water en hebben op locatie vaak een eigen therapiebad om in die behoefte te kunnen voorzien.

Drijver en Partners kan zorginstellingen adviseren over de exploitatie van het zwembad, de configuratie van een nieuw te bouwen zwembad, de financiële begroting of bijvoorbeeld de mogelijkheden tot commercieel gebruik van het therapiebad naast het gebruik door eigen cliënten.