Zorg & welzijn

Welzijn

Een dorpshuis, ontmoetingscentrum, buurthuis of wijkcentrum hebben van oudsher een belangrijke functie binnen gemeenten. Dit is de plek waar dorps- of stadgenoten elkaar ontmoeten. Ze hebben een sociaal-culturele functie, bieden onderdak aan het verenigingsleven en dragen bij aan het sociaal welzijn. Veel van de huidige accommodaties zijn gedateerd of voldoen niet meer aan de huidige behoefte binnen een gemeente. Gezien het maatschappelijk belang van dergelijke accommodaties is de bereidheid om deze te behouden onder bewoners en van gemeenten groot en wordt daarom gekeken naar een bredere inzet van zo’n accommodatie.

Drijver en Partners heeft veel ervaring met betrekking tot exploitatie, beheer en ontwikkelingen rond maatschappelijke accommodaties. Wij kunnen adviseren over het optimaliseren van het beheer, exploitatiekansen onderzoeken, renovatie- en investeringsramingen berekenen, haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren, maar ook de organisatiestructuur opzetten en samenwerkingsverbanden onderzoeken.

Zorg

In Nederland zijn er diverse soorten zorginstellingen, waaronder revalidatiecentra, verzorgingshuizen, woonzorgcentra en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Deze instellingen bieden hun cliënten vaak de mogelijkheid om te bewegen in water en hebben op locatie vaak een eigen therapiebad om in die behoefte te kunnen voorzien.

Drijver en Partners kan zorginstellingen adviseren over de exploitatie van het zwembad, de configuratie van een nieuw te bouwen zwembad, de financiële begroting of bijvoorbeeld de mogelijkheden tot commercieel gebruik van het therapiebad naast het gebruik door eigen cliënten.