Workshops & bijeenkomsten

Accommodatiebeleid 2.0 - succesvol uitbesteden met behoud van grip en regie?

Accommodatiebeleid 2.0 - succesvol uitbesteden met behoud van grip en regie?

De ontwikkeling – en soms ook de uitvoering – van accommodatiebeleid staat in de meeste gemeente (weer) hoog op de agenda. Daarom wordt Drijver en Partners regelmatig gevraagd gemeenten te ondersteunen bij dergelijke vraagstukken. Daarbij ging het onder meer om toekomstvisies, accommodatiebeleid of deelvisies (zwembadenbeleid, theater-exploitatie, voetbalvisie, subsidie- en tarievenbeleid et cetera), maar ook om verzelfstandiging, efficiencyverbetering en aanbestedingen. Graag delen wij onze opgebouwde ervaring en kennis met u.

Programma
Wij behandelen vier verschillende onderwerpen:

1. Externe verzelfstandiging
Elke verzelfstandiging, privatisering of aanbesteding van theater, zwembad of ander maatschappelijk vastgoed levert best practices op. Wij belichten de “do’s” en de “dont’s”.

2. Vrijwilligers inzetten?
Ons motto is; professioneel als het moet, vrijwillig als het kan. Er zijn inmiddels mooie succesjes te melden. Maar ook teleurstellingen, voortkomend uit te hoge verwachtingen. Wij reiken u de tools aan om de kans op succes en maximaal draagvlak zo groot mogelijk te maken.

3. Bezuinigen met visie
Bezuinigen is pijnlijk, bezuinigen zonder visie is zinloos. Wij zetten op een rijtje hoe kaalslag te vermijden en veranderingen in gang te zetten. Gericht beleid biedt een helder perspectief en helpt zo om de pijn tot een minimum te beperken.

4.  In stand houden of vernieuwen?
In de huidige tijd is er geen geld meer om te vernieuwen èn tegelijkertijd al het bestaande onverkort in stand te houden. Een maatschappelijke voorziening afstoten of sluiten is echter een complex proces. Hoe maakt u de juiste keuzes en op welke gronden. Wij leveren u de bouwstenen voor een eigen en verantwoord afwegingskader.

Wilt u meer informatie? Bel of mail vrijblijvend naar 010-2112121 of info@drijver-en-partners.nl.
 

Overige workshops