Workshops & bijeenkomsten

Exploitatiebeleid therapiebad 2.0 - therapiebaden in zorginstellingen

Exploitatiebeleid therapiebad 2.0 - therapiebaden in zorginstellingen

Zorginstellingen exploiteren voor eigen rekening en risico een therapiebad om zodoende zwemmen of ‘snoezelen’ mogelijk te maken voor haar cliënten met een beperking. Een zeer waardevolle activiteit om in beweging te blijven of om soms juist tot rust te kunnen komen. Met een prikkelarme omgeving en een watertemperatuur van vaak minimaal 32 graden biedt het zwembad optimale voorzieningen voor haar cliënten. Maar wat kost zo’n voorziening nu voor de zorginstelling? Zwemmen is lang niet voor alle cliënten op medische indicatie, hoe wordt het zwembad dan gefinancierd? Bij veel zorginstellingen staat het zwembad ter discussie.

Programma
Door recente ontwikkelingen in het zorgstelsel vraagt het bestuur of de directeur van de zorginstelling zich steeds vaker af hoe om te gaan met de exploitatie van het zwembad. Aangezien het zwembad een waardevolle aanvulling is voor de gezondheid van mensen (en zeker voor mensen met een beperking) kijken wij graag naar de mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren. Graag delen wij onze opgebouwde ervaring en kennis met u.

Wij behandelen drie verschillende onderwerpen:

1. (Commerciële) exploitatie en financiën
Om keuzes te kunnen maken, die wellicht grote gevolgen kunnen hebben voor de exploitatie van uw therapiebad en uw voorzieningenaanbod, is het noodzakelijk om een concreet beeld te hebben van uw exploitatie. Hoe staan uw lasten in verhouding tot het aantal zwembadbezoeken? Hoe is uw toezicht en begeleiding georganiseerd en voldoet dat volledig aan de wetgeving (Whvbz)? Op welke momenten is uw zwembad geopend en is deze ook opengesteld voor derden? De “do’s” en “dont’s” en de (efficiency) mogelijkheden worden gedurende de bijeenkomst uitgebreid besproken.  

2. Duurzaamheid en energiebesparingsmogelijkheden
Energielasten zijn een grote kostenpost van uw zwembad. Kunnen we deze beperken? Is uw technische installatie ‘up-to-date’ en is uw accommodatie wel duurzaam? Wij reiken u de tools aan om goed inzicht te verkrijgen in uw lokale situatie en de mogelijkheden.

3. Diversiteit van aanbod en voorzieningen
Waarschijnlijk heeft uw therapiebad een tillift om mindervaliden in het water te begeleiden. Maar wist u dat er ook mogelijkheden zijn om uw cliënten zitten het water in te begeleiden? Kent u de mogelijkheden van een beweegbare bodem, een onderwaterloopband of luie trappen? U kunt niet alleen uw eigen cliënten beter bedienen, maar met deze extra faciliteiten kunt u uw bad ook commercieel aantrekkelijk maken voor doelgroepenactiviteiten, zoals hydrotherapie of baby-peuter-kleuter zwemmen. Daarnaast zijn therapiebaden ook steeds aantrekkelijker voor het ABC zwemmen met kleine groepjes. Wij nemen u mee in alle mogelijkheden en de nieuwste ontwikkelingen.

Wilt u meer informatie? Bel of mail vrijblijvend naar 010-2112121 of info@drijver-en-partners.nl.
 

Overige workshops