Workshops & bijeenkomsten

De ontwikkeling van maatschappelijke (sport)voorzieningen

De ontwikkeling van maatschappelijke (sport)voorzieningen

De ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke (sport) voorzieningen staan niet stil. Wij bieden een workshop aan waarin wij dieper in gaan op de ontwikkelingen op het gebied van:
-    het beter benutten en intensiever gebruiken van sportvelden; 
-    de vrijstelling BTW voor sportaccommodaties;
-    verzelfstandiging / privatisering van het beheer en de exploitatie van (sport)voorzieningen.

1. Buitensport
Tijdens de workshop behandelen we een aantal actuele thema’s zoals het bepalen van de veldbehoefte en planningsnormen, exploitatie en tarieven, privatiseren en vitaliteit van verenigingen. Desgewenst kunt u zelf casus of onderwerpen inbrengen (graag vooraf aangeven) met betrekking tot buitensport.

 • Veldbehoefte en planningsnormen
 • Exploitatie kengetallen
 • Mogelijkheden exploitatie en beheer
 • Privatiseren
 • Tarieven
 • Juridische aspecten (recht van opstal, erfpacht, overeenkomsten)
   

2. Fiscaliteit
De ontwikkelingen met betrekking tot vrijstelling BTW voor sportaccommodaties brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee.
Tijdens de workshop nemen wij u mee in de belangrijkste aspecten inzake de verruiming van de btw-vrijstelling. Wat betekent dit voor uw eigen begroting en die van de exploitanten of verenigingen? Waar moet u rekening mee houden en hoe werkt de subsidieaanvraag?

Wij geven u praktische tips die direct en indirect verband houden met de btw-maatregel: hoe om te gaan met de tarieven, met verhoogde subsidieaanvragen van exploitanten en waar moet u rekening mee houden m.b.t. de huurovereenkomsten? Tot slot beschouwen wij de verschillende beheermodellen (commercieel – niet commercieel) in perspectief van de gewijzigde fiscaliteit. Hoe kunt u straks het beheer en exploitatie het beste organiseren?


3. Verzelfstandiging en beheersvormen
Tijdens de workshop behandelen we een aantal thema's met betrekking tot de ontwikkeling van beheer en exploitatie van (sport)voorzieningen. 

 • Trends en ontwikkelingen in verzelfstandiging
 • Aandachts- en zorgpunten bij verzelfstandiging/privatisering
 • Marktwerking bij aanbesteding van de exploitatie
 • De ontwikkeling van sportbedrijven, toekomst of twijfel

Wilt u meer informatie? Bel of mail vrijblijvend naar 010-2112121 of info@drijver-en-partners.nl.
 

Overige workshops