Workshops & bijeenkomsten

Strategische sparring sessies

Strategische sparring sessies

Staat uw college of gemeente aan de vooravond van een belangrijke beslissing? Overweegt u een bepaald proces in te gaan? Speelt er al langere tijd een lastige kwestie waar u niet verder mee komt?
Voorbeelden zijn:

  • er moet bezuinigd worden op sport of cultuur, hoe pakken we dat aan?
  • we willen ons tarievenbeleid heroverwegen, maar hoe krijgen we de gebruikers hierin mee?
  • wat is voor ons gemeentelijk vastgoed (sportaccommodaties etc.) het best passende beheermodel?
  • hebben we nog een passend voorzieningenaanbod? Hoe ziet nu en in de toekomst de verhouding tussen vraag en aanbod eruit?
  • is een intergemeentelijk zwembad voor ons haalbaar?
  • hoe zetten we op een goede manier onze opdracht (werk/levering/dienst) in de markt?
  • we hebben een nieuwe beleidsnota in voorbereiding, maar hoe zullen de stakeholders hierop reageren?

Het kan in dit soort gevallen nuttig zijn om uw case te bespreken met een ervaren professional die deze – of een vergelijkbare – situatie al vaker heeft meegemaakt. Een professional waarmee u kunt sparren over uw huidige denkrichting en die met een “frisse blik”, gecombineerd met kennis en ervaring, naar uw vraagstuk mee kan kijken.
Voor die situaties biedt Drijver en Partners “strategische sparring sessies” aan. De best passende adviseur(s) komt of komen – al dan niet digitaal – bij u langs om uw case te bespreken en helpt of helpen u binnen een paar uur verder en la(a)t(en) u achter met concrete aanknopingspunten voor het vervolg.
Een van onze adviseurs bespreekt de case met u voor en doet een voorstel voor een passend programma en tijdsbestek. De daadwerkelijke sessie kan op die manier zo efficiënt en to the point mogelijk plaats vinden. De mogelijkheden stemmen wij graag met u af. Een intakegesprek van 1 uur is gratis!
Onze expertise ligt op het gebied van sport, recreatie, cultuur en welzijn.
Wilt u meer informatie? Bel of mail vrijblijvend naar 010-2112121 of info@drijver-en-partners.nl.

Overige workshops