Gemeente Krimpenerwaard

Uitwerking harmonisatie voetbalaccommodaties

In 2018/2019 heeft Drijver en Partners de basis gelegd voor harmonisatie van de sport in de gemeente Krimpenerwaard in een sportaccommodatieplan. In juli 2019 heeft de gemeenteraad het Sportaccommodatieplan vastgesteld onder de voorwaarde dat een aantal uitgangspunten voor voetbal nader uitgewerkt zouden worden. 

De gemeente Krimpenerwaard is in 2015 ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven. 
De vijf voormalige gemeenten verschilden zeer sterk in de wijze waarop de voetbalverenigingen werden behandeld. Na de herindeling was dit een zwaar nog op te lossen dossier. Er waren verenigingen die een hoge huur betaalden en verenigingen die geen huur betaalden. Er waren verenigingen met kleedkamers van de gemeente en verenigingen die zelf hun kleedkamers bekostigden. Er waren verenigingen die een hoge vergoeding kregen voor zelfwerkzaamheid en verenigingen die voor zelfwerkzaamheid geen of een relatief lage vergoeding ontvingen. En ook rond de veldverlichting waren de verschillen groot.

De opgave bij de harmonisatie was het ontwikkelen van een uniforme regeling wat betreft huurtarieven, onderhoudsvergoedingen, eigendom kleedkamers en veldverlichting met aandacht voor specifieke omstandigheden, binnen de financiële kaders van de gemeente en met de randvoorwaarde dat de harmonisatie niet mag leiden tot het ‘omvallen’ van verenigingen. 

Het is Drijver en Partners gelukt om een uniforme regeling te ontwikkelen met aandacht voor maatwerk en binnen de vooraf gestelde financiële kaders. Uiteindelijk konden negen van de tien voetbalverenigingen instemmen met de voorstellen van Drijver en Partners. Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard het raadsvoorstel unaniem aangenomen, met als gevolg dat alle tien de voetbalverenigingen in de gemeente Krimpenerwaard op een gelijkwaardige manier worden behandeld.
 

Plaats
Gemeente Krimpenerwaard

Vakgebieden

Diensten

Ervaring van de klant

“…dank voor de complimenten van de gemeenteraad voor de opstellers van het plan..” (wethouder Lavinja Sleeuwenhoek)